Privacy verklaring

HULP NODIG?

Door onze jarenlange praktijkervaring als beroepsimker en onze productkennis kunt u van ons een goed en eerlijk advies verwachten. In onze winkels vindt u een uitgebreid assortiment imkermaterialen: allerlei soorten bijenkasten, gereedschappen, kleding, ramen, kunstraat, potten en zo veel meer….

Neem contact op

Privacy Beleid Het Honingmagazijn 

Het Honingmagazijn respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Verkoop

Wanneer u besluit een artikel te kopen via de webshop van Het Honingmagazijn dan verwerken wij in ons systeem uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de levering van uw bestelde product, het eventueel opstellen van de factuur, maar ook ten behoeve van garantie en service. Wij verstrekken uw gegevens aan derde partijen om de orderbezorging te regelen, namelijk aan MyParcel.

Nieuwsbrief

Het Honingmagazijn verstuurt soms een nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor uw naam en uw e-mailadres. Bij iedere nieuwsbrief kunt u zich uitschrijven. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@honingmagazijn.nl

Contact

Wanneer u wilt dat Het Honingmagazijn contact met u opneemt, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Door het invullen van dat formulier verwerken wij uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. U kunt eveneens telefonisch en via Social Media contact opnemen met ons. In dat geval verwerken wij ook voorgenoemde gegevens.

Financiële administratie

Het Honingmagazijn is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de orderbevestiging. Ten behoeve van het opstellen van de orderbevestiging en de factuur worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Sollicitaties

Wanneer u solliciteert bij Het Honingmagazijn op een vacature of wanneer u een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van de sollicitatieprocedure uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Mocht u zelf in uw c.v. nog nadere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens verwerkt. Wanneer u wordt aangenomen bewaren wij uw gegevens, wanneer u niet wordt aangenomen worden uw gegevens vernietigd.

Veiligheid en bewaking door middel van camerabeelden

In en om het bedrijfspand van Het Honingmagazijn wordt gebruik gemaakt van camerabewaking ten behoeve van de veiligheid en bewaking van personen en goederen. Het kan voorkomen dat u voorkomt op deze beelden en dat om die reden dus de camerabeelden als persoonsgegevens worden verwerkt.

Rechtsgronden voor verwerking

Het Honingmagazijn verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt..

Doeleinde

Nieuwsbrief

Verkoop

Financiële administratie

Contactformulier

Camerabeelden

Rechtsgrond

Toestemming

Uitvoering overeenkomst

Wettelijke plicht

Toestemming

Behartiging gerechtvaardigde belangen (veiligheid)


Bewaartermijnen

Het Honingmagazijn hanteert de volgende bewaartermijnen:

Nieuwsbrief

Verkoop

Financiële administratie

Contactformulier

Camerabeelden

tot afmelding

5 jaar na laatste klantcontact

7 jaar

30 dagen, dan wel na afhandeling

4 weken nadat de opnamen zijn gemaakt,

ofwel na afhandeling van een incident

Persoonsgegevens delen met derde

Het Honingmagazijn verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens. Dat zijn:

Google Analytics

Het Honingmagazijn maakt gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics meten wij het website bezoek en hoe onze website gebruikt wordt. Google Analytics verzamelt het IPadres, informatie over de browser en informatie over de schermresolutie. Bekijk hier het privacy statement.

MyParcel

MyParcel verwerkt persoonsgegevens van klanten van Het Honingmagazijn t.b.v. het verwerken en afsturen van de orders. MyParcel deelt deze gegevens met PostNL, de transporteur van pakketten.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast worden alle persoonsgegevens via een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als uw gegevens bij Het Honingmagazijn bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Het Honingmagazijn verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

Het Honingmagazijn

Tongerenseweg-zuid 119

8162SB Epe

Of mailen naar: info@honingmagazijn.nl

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u versturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG


Aanpassingen privacy statement

Aangezien uw privacy bij Het Honingmagazijn van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op onze website worden gepubliceerd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het Honingmagazijn gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Het Honingmagazijn geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacybeleid van Het Honingmagazijn , dan kunt u een e-mail sturen naar honingmagazijn@hetnet.nl. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Mocht wijziging van ons Privacybeleid nodig zijn, dan vindt u op onze website altijd de meest recente informatie.